Výměníkové stanice

Výměníková stanice předává teplo pro budovy, keré jsou napojeny na síť dálkového vytápění. Obsahuje zařízení pro ohřev topné vody ústředního vytápění a teplé užitkové vody.

Obrázek je technologické schéma na obrazovce řídícího počítače. Je ze zakázky, kde jsme vytvořili programové vybavení jak pro nadřízený počítač, tak pro mikropočítače SAIA PCD2 ve výměníkových stanicích.

Schéma tepelné výměníkové stanice

SAIA zabezpečuje automatickou regulaci teploty vody, frekvenční řízení čerpadel topení podle tlakové diference, doplňování vody do systému. Provádí střídání, protáčení a záskok čerpadel. Načítá impulsy z vodoměrů a provádí přepočet na objem. Program umožňuje řízení podle časového plánu, místní ovládání z terminálu a dálkové ovládání z nadřízeného počítače. Vyhodnocuje poruchové a havarijní stavy, vypíná zařízení při závažné poruše.

Promotic v nadřízeném počítači řídí komunikaci se stanicemi SAIA, zobrazuje a archivuje naměřené hodnoty a poruchové zprávy. Umožňuje dálkové ovládání, nastavování parametrů a časových programů.