Řízení a měření v Excelu

Microsoft Excel je známý nástroj pro tvorbu tabulek, grafů a formulářů. Jeho možnosti jsou ale větší – obsahuje také programovací jazyk VBA, s jehož pomocí lze mnoho činností automatizovat.

Pro zákazníka jsme vytvořili aplikaci, která pomocí VBA řídí zkušební stroj, provádí měření, zpracovává výsledky a tiskne protokoly.

lista

tlak_sila

Aplikace má vlastní ovládací menu, kterým se například vybírá typ zkoušky, nastavují se parametry měření, volí se jazyk protokolu. Na stroji se provádějí jak dlouhodobé zkoušky, nejdelší je 24h zkouška úniku tlaku, tak zkoušky rychlých dějů – například měření přepínací doby mikrospínače s periodou vzorkování 0,02ms.

Zkušební stroj je ovládán počítačem s měřící kartou s analogovými a binárními vstupy a výstupy. VBA využívá dll-knihovnu dodanou výrobcem karty. V rozhraní počítač-stroj jsou použity převodníky a oddělovače. Na zkoušený výrobek se působí silou, kterou vytváří pneumatický motor (1.varianta) nebo lineární pohon s elektromotorem (2.varianta). Graf dráha přepnutí

Měří se dráha, síla, tlak, teplota, elektrické napětí. Snímače síly a tlaku jsou připojeny přes měřící ústřednu s napěťovým výstupem 0-10V. Pneumatický motor se ovládá analogovým výstupem. U verze s elektrickým servopohonem je ovládán frekvenční měnič komunikací po CAN sběrnici.

mikrospinac

Vybrané zkoušky lze spouštět jednotlivě nebo skupinově podle zadaného pořadí. Při měření se zobrazuje panel, ve kterém se ukazují aktuální hodnoty a komentář o průběhu zkoušky. Naměřené hodnoty se matematicky filtrují, hledají se body zlomu, maximum, hystereze, počítá se například strmost, rychlost, výkon. Výsledky se převedou do formuláře, který se vytiskne nebo lze měřená data uložit na disk a z těchto hodnot později znovu vytvořit a zobrazit protokol. Součástí aplikace je mimo jiné také panel pro ruční ovládání a diagnostiku.

draha_prepnuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.