Kolektory

kolektorKolektory slouží k ukládání inženýrských sítí v městské zástavbě. Trubkové a kabelové rozvody jsou přehledně umístěny v podzemních chodbách, kde se mohou snadno a rychle opravovat a doplňovat. Veškerou údržbu lze provádět bez ohledu na denní a roční dobu, bez výkopů a dopravního omezení. Prostor kolektorů je zabezpečen a monitorován.

Monitorování kolektorů

V kolektorech je umístěno velké množství různých snímačů: Detektory pohybu, detektory otevření dveří a poklopů, snímače hladiny, prostorové snímače koncentrace plynu, snímače teploty a další. Podle údajů ze snímačů a podle časového programu se prostor kolektorů řídí. Ovládacími prvky jsou například ventilátory, čerpadla, servopohony ventilů, protipožární klapky.

Pro monitorování kolektorů jsme v našich zakázkách vytvořili software řízení a vizualizace. Na obrázku dole je zmenšená přehledová obrazovka jednoho úseku kolektoru.

Aplikace monitorig kolektorů

Pro řízení procesu byly použity průmyslové počítače SAIA PCD2. Jejich úkolem je cyklické vyhodnocování stavů snímačů, měření analogových veličin s převodem na číselnou hodnotu, automatické ovládání řídících prvků a poruchová signalizace. Dalším úkolem stanice SAIA je komunikace s nadřízeným počítačem. Pro zvýšení rychlosti předávaných zpráv jsme vytvořili systém změnové komunikace. Počítač načte databázi z registrů SAIA jen jednou po zapnutí a potom dostává už jen zprávy o změnách.

Vizualizace byla vytvořena v systému Promotic. Obrazovky aplikace poskytují přehled o umístění a aktuálních stavech všech snímačů, zobrazují tabulky poruchových hlášení a grafy měřených veličin.
Z obrazovky je možné provádět dálkové ovládání řídících prvků a nastavování časových programů. Všechny poruchy, události a trendy jsou archivovány.

Monitorovací systémy byly navrženy a dodány se dvěma počítači vizualizace a několika stanicemi SAIA. Počítače pro vizualizaci jsou od sebe vzdáleny až desítky kilometrů. Komunikace mezi nimi, ale i s některými stanicemi SAIA, byla realizována s využitím radiomodemů.

 

 

 

.