Distribuce tepla

Pro zákazníka, který zajišťuje dodávky tepelné energie, jsme vytvořili software pro řízení výměníkových stanic a software pro dohlížení nad jejich provozem. Na obrázku je schéma řešení komunikace tohoto systému.

Schéma distribuce tepla

Popis funkce

Na dispečerském počítači běží nepřetržitě aplikace Promotic. Mezi její hlavní činnosti patří:

 • Komunikace s podřízenými systémy:
  • Komunikace s 11 stanicemi SAIA po sběrnici S-BUS
  • Komunikace s 5 stanicemi SAIA prostřednictvím radiomodemů
  • Komunikace M-BUS s měřiči tepla
  • Komunikace ASCII s měřiči tepla po Ethernetu v TCP módu
  • Posílání SMS při vzniku havárie-Podpora XML komunikace prostřednictvím počítačových sítí
 • Vizualizace technologických objektů
 • Nastavování parametrů a dálkové ovládání technologie
 • Zpracování změnových a poruchových hlášení
 • Zobrazování trendů
 • Průběžný odečet 26 měřičů tepla ve výměníkových stanicích
 • Denní odečet 159 měřičů tepla v budovách a bytech
 • Vytváření a archivace tabulek s denními odečty měřičů tepla

Na dalších dvou počítačích jsou nainstalovány aplikace Promotic, které sdílejí XML data z dispečerského počítače. Jeden z nich je v kanceláři ředitele, druhý je určen pro pohotovostní službu. Je přenosný a je vybaven GSM modemem s připojením na internet. Z každého počítače je umožněno nastavování a dálkové ovládání výměníkových stanic.Výměníkové stanice pracují automaticky a je prováděn jen občasný dohled. Závažné poruchy jsou oznamovány pomocí SMS na mobilní telefon.