Ukázky aplikací

Distribuce tepla

Pro zákazníka, který zajišťuje dodávky tepelné energie, jsme vytvořili software pro řízení výměníkových stanic a software pro dohlížení nad jejich provozem. Na obrázku je schéma řešení komunikace tohoto systému.

Kolektory

Kolektory slouží k ukládání inženýrských sítí v městské zástavbě. Trubkové a kabelové rozvody jsou přehledně umístěny v podzemních chodbách, kde se mohou snadno a rychle opravovat a doplňovat.

Odstávky

Názvem „Odstávky“ se označuje mechanismus, který odebírá žhavé, čerstvě vyrobené láhve ze sklářského stroje. Jeho úkolem je přesunout opatrně láhve na transportní pás a současně synchronizovat rychlost a rozteče láhví s pohybem pásu.

Řízení a měření v excelu

Microsoft Excel je známý nástroj pro tvorbu tabulek, grafů a formulářů. Jeho možnosti jsou ale větší – obsahuje také programovací jazyk VBA, s jehož pomocí lze mnoho činností automatizovat.

Vodní elektrárna

Zařízení prošlo modernizací, původní ovládání bylo přestavěno a doplněno o počítačovou stanici Simatic S7 315 a operátorský panel OP 270B (Siemens).

Výměníkové stanice

Výměníková stanice předává teplo pro budovy, keré jsou napojeny na síť dálkového vytápění. Obsahuje zařízení pro ohřev topné vody ústředního vytápění a teplé užitkové vody.